Het Open Haven Front, gezien uit het Victoria Hotel. Getekend door Albert Hemelman

    • Opslaan niet beschikbaar vanwege copyright
  • Opslaan niet beschikbaar vanwege copyright

Permalink