"Plechtige Optocht door de Werklieden van de Admiraliteits Scheeps Timmer Werf binnen Amsteldam. By gelegenheid der Gelukkige Omwending van Zaaken in den jaare MDCCLXXXVII | Opgedragen aen zyne Doorl: Hoogh: Willem de V. Prince van Orange en Nassau, Neerlands Erf stadhouder etc. etc. [...] door Hunne Doorl: en Kooning: Hooghedens Onderdanigste Dienaar J.H.Trop

    • Voeg afbeelding toe aan winkelwagen
    • Lage resolutie download
    • Afbeelding printen
  • Voeg afbeelding toe aan winkelwagen
  • Lage resolutie download
  • Afbeelding printen

Permalink