Luchtfoto van de gereformeerde Sionskerk in aanbouw, Dr. H. Colijnstraat 82, gezien in zuidwestelijke richting

    • Opslaan niet beschikbaar vanwege copyright
  • Opslaan niet beschikbaar vanwege copyright

Permalink