Naauwkeurige PlatteGrond van den Staat en den Loop van Rio de Berbice Met derzelver Plantagien in de Geoctrojeerde Colonie de Berbice gelegen

    • Afbeelding opslaan
    • Afbeelding printen
  • Afbeelding opslaan
  • Afbeelding printen

Permalink