Het kantoor- en winkelpand van de firma A. Lewenstein, Dam 8-12. Links de ingang van de Nes, rechts het Beurspoortje

    • Opslaan niet beschikbaar vanwege copyright
  • Opslaan niet beschikbaar vanwege copyright

Permalink