Nieuwe Kerk. Het Praalgraf van den Admiraal de Ruyter

Permalink