Deputatie door den Colonel I. van Goudoever De Heeren P. Witmond, en H. van Blomberg; uit den Doelen naar den Burgemeester Henrik Hooft Danielsz

Permalink