De Oude Kerck is begonnen ontrent den Jaere 1370 en met een Toren verciert en op gebouwt Ao. 1566

Permalink