Links de achterzijde van het in 1634 gebouwde huis van Joan Huydecoper van Maarsseveen op het Singel (Singel 548) tijdens het afgraven van de stadswal t.pl.v. de latere Reguliersdwarsstraat, gezien in noordoostelijke richting

Permalink