Pieter Pieterszoon, genaamd Bekjen, predikt in zijne schuyt het evangelie

Permalink