Plundering van het koffiehuis Quincampoix, in de Kalverstraat te Amsterdam; den 5den Octob. 1720

Permalink