De Wester Kerck is begonnen Ao. 1620 en de eerste Predicatie daer in gedaen op Pinxterdach 1631

Permalink