Het bouwrijp maken van grond voor de bouw van kantooreenheden aan het Barentszplein erachter de Oude Houthaven met binnenvaartschepen

Permalink