Het Koninglijk Paleis, in de Hoofdstad Amsteldam, aan de voorzeide van den Dam te zien, benevens de plegtige Aankomst van Z: M: den Koning van Holland, op den 20e

Permalink