Afbeeldinge van een fraaye Coupel-Kerk, ... etc

Permalink