De Westerkerk en Vleeschhal 't Amsterdam van welke halle het bovenste gedeelte by de Burgers gebruykt wort tot een Wachthuys. de Kerk staet op een sierlyk beplante markt hebbende haer uytsicht naer de Keysers en Prince grachten

Permalink