Het Luitersche Wees-Huis, op de Lauwrier-Gracht, schuyns over het Catholeike Wees-huis

Permalink