Haarlemmer Houttuinen 187 (ged.) - 231 gezien naar de Grote Houtstraat

Permalink