Afbeelding van de Wooning der Boekverkoopers Yntema en Tiboel, zo als dezelve zich vertoonden op Zaterdag den 10. September 1768

Permalink