Het Karthuizers Klooster, buiten Amsterdam, Zoo als het zich in Welstand vertoonde in den Jaare 1496

Permalink