Bediening van het H. Avondmaal in de Grieksche Kerk te Amsterdam

Permalink