Interieur van het schip van de Nieuwe Kerk, gezien van het transept naar het orgel. Rechts de preekstoel, tegen alle overige pijlers, behoudens de meest westelijke, herenbanken

Permalink