De eerste Schouwburg te Amsterdam, onder de benaaminge van Costers Nederduitsche Academie, zoo als die zich aan deszelfs ingang Vertoonde in den Jaare 1617

Permalink