Afbeelding der Vorstelijke Loge, opgericht in den Amsteldamschen Schouwburg, ter gelegenheid dat Hunne Doorl: en Koninkl: Hoogheden den zelven voor de eerste maal bezigtigden. Den Eersten Juny, 1768

Permalink