Jubel Feest des Amsteldamschen Schouburgs, 1738. (titel in beld). Des Waerelds dwaasheid als die komt van hooger hand, Waardeerd men boven goud en burgers groot verstand. (titel onder beeld)

Permalink