Camperstraat 17, Kweekschool voor Vroedvrouwen, deel van de voorgevel met de entree

Permalink