Herinnering aan het vijfde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel plegtig gevierd te Amsterdam, ... etc

Permalink