De Amstel, gezien in zuidoostelijke richting met op de voorgrond de Amstelsluizen en in het verschiet de Hogesluis (basculebrug 246)

Permalink