Het plegtig vervoeren van het Lijk van den Luitenant van SPEYK door de boom naar de nieuwe Stads-herberg Op den 4 Mei 1832

Permalink