Lyk-statie van den Heere Michiel de Ruyter, Hartog, Ridder, etc. Luytenant Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt

Permalink