Plegtige Begravenis van den Luit. Adm. M.A. De Ruiter

Permalink