Afbeelding der vreugdebedrijven en plegtigheden die bij de aankomst en gedurende het verblijf hunner Doorluchtige en Koningklijke Hoogheden Willem, Prinse van Oranje en Nassau [...] en [...] Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruisen, zijn voorgevallen te Amsteldam, op maandag, den 30 Mey en eenige volgende dagen des jaars 1768

Permalink