Het Gasthuishof aan de Oude Turfmarkt, op het oorspronkelijke terrein van het Nieuwe Nonnenklooster, met de gevel van de zuidelijke vleugel van de Gasthuiskerk

Permalink