De raadkamer, zo als dezelve zich bevond toen Hunne Doorluchtige en Koningklijke Hoogheden Willem, Prinse van Oranje en Nassau [...] en [...] Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruisen, door den Weled: Achtbaren Raad der Stad Amsteldam wierden verwelkomd, op den 30sten May 1768

Permalink