Plundering van het koffijhuis Quincampoix. In den kalverstraat te Amsterdam; den 5den Octob.1720

Permalink