Verkeersbord op de Dam. Een Veilig 1956 met een klaar-over als logo. Veilig Verkeer Nederland

Permalink