De Dam te Amsterdam, op den avond van den 16den November 1863

Permalink