Deputatie door den Colonel J. van Goudoever De Heeren P. Witmond en H. van Blomberg: uit den Doelen naar den Burgemeester Hendrik Hooft Danielsz. Op verzoek der burgery in den nacht tusschen den 20e en 21e April 1787

Permalink