Een nieuw type telefooncel bij het Delta College, Wibautstraat 125

Permalink