De Herberg Rozendael, aen den Ringdijk tusschen de Schulpbrugh en Schager laen

Permalink