Merenburg de Buyteplaats van den Hr. Arnoldo Kloeting aan den Middel weg voor by den Kruys Weg, van tusschen de Stalling en Tuynmans Woning naar ''t Huys te zien

Permalink