De Buitenplaets van Juffr. de Weduwe van Floris Koopman op den hoek van den Middelwegh en Malie baan

Permalink