Otterspoor; de plaets van den Hr: Jacob van Lennep; van buiten

Permalink