Het protestants kerklokaal van het Tucht- of Rasphuis, Heiligeweg 19

Permalink