Da Costakade gezien van Potgieterstraat in zuidoostelijke richting naar Kwakerspad en Kinkerstraat

Permalink