Het interieur van een cel in het Tucht- of Rasphuis, Heiligeweg 19

Permalink