De brand van de Luthersche Nieuwe Kerk op 18 september 1822 gezien in noordelijke richting. Getekend door J. Overman

Permalink