Mejuffrouw E.D.W. Jonckheer doopt het mailschip Prins der Nederlanden

Permalink