Rechts de Rijksverzekeringsbank, Pieter de Hoochstraat 55 gezien in noordelijke richting. Links Nicolaes Maesstraat 20

Permalink