De Raadkamer op het Stadhuis te Amsterdam, zo als de Vroedschap aldaar ''s Jaarlyks op den 28ste January vergaderd is

Permalink